جملات احساسی عاشقانه

ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﺎﺵ !,ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻢ ﺑﻮﺩﻥ ﻧﯿﺴﺖ !,ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﺣﺮﻑ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﻧﯿﺴﺖ !,ﻋﺸﻖ ﻓﻘﻂ ﻇﺎﻫﺮ ﻧﯿﺴﺖ !,ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ ،,\\" ﺗﻮ \\" ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ........ !!,ﺣﺘﯽ ﺍﮔﺮ ﻧﺒﺎﺷﻢ ، \\" ﺗﻮ \\" ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﯽ........ !!,ﻋ


درحال بارگذاری ....
پیام مدیر سایت : به سایت ما خوش آمدید ! من و تمــام کاربران آرزومندیم لحظات خوبی در سایت ما سپری کنید ! در سمت راست سایت موضوعات موجود میباشد میتوانید استفاده کنید ...