وقتی یه پسر به خاطر یه دختر اشک بریزه ینی هیچ وقت دیگه نمیتوونه دختر دیگه ای رو مثل اون دووس داشته باشه ...

    وقتی یه دختربه خاطر یه پسر اشک میریزهینی واقعا عاشقش ِ ، اماوقتی یه پسربه خاطر یه دختر اشک بریزهینی هیچ وقت دیگه نمیتوونهدختر دیگه ای رو مثل اون دووس داشته باشه ...


درحال بارگذاری ....
پیام مدیر سایت : به سایت ما خوش آمدید ! من و تمــام کاربران آرزومندیم لحظات خوبی در سایت ما سپری کنید ! در سمت راست سایت موضوعات موجود میباشد میتوانید استفاده کنید ...