فرزاد الماسی بردمیلی شعر جدید

قلبی که رهن و اجاره ندارد مسکن تنهایی است Housing-alone       قلبی کهخرید وفروشرهن و اجاره نداردمسکن تنهایی ستحالاهی بگوآپارتمان دارم.*فرزادالماسی بردمیلی*صدای گاوهجایی مقدس ستما


درحال بارگذاری ....
پیام مدیر سایت : به سایت ما خوش آمدید ! من و تمــام کاربران آرزومندیم لحظات خوبی در سایت ما سپری کنید ! در سمت راست سایت موضوعات موجود میباشد میتوانید استفاده کنید ...